Personal Coaching

In onze aanpak ligt de aandacht nadrukkelijk op je persoonlijkheid en verantwoordelijkheid in je professionele rol. Leidend in onze coaching zijn jouw vragen en de doelstellingen van je organisatie. Coaching heeft zeker niet altijd te maken met een "probleem", het is ook een effectief middel om doelgericht je ontwikkeling verder te stimuleren.

Welke vorm van coaching is geschikt?

We onderscheiden twee vormen van coaching:

Transpersoonlijke coaching

De stijl van leidinggeven, de wijze van communiceren, het vermogen zich te verbinden met een team, het nemen van verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en motivatie worden in belangrijke mate bepaald door de persoonlijkheid van de professional. Transpersoonlijke Coaching richt zich op de persoonskenmerken, de paradigma's en de overtuigingen van waaruit de klant denkt en functioneert binnen de zakelijke context. Het coachingstraject omvat 1 kennismakings- intakegesprek, 5 coachingsgesprekken en 1 evaluatie gesprek. De doorlooptijd bedraagt ca. 4 maanden.

Oplossingsgericht Coachen

Deze vorm richt zich meer op de dag-dagelijkse-zaken, zoals:
- herkennen en ontwikkelen van kwaliteiten
- omgaan met veranderingen en weerstand, veranderingsbereidheid
- omgaan met stress, conflictueuze situaties, ontspanning en rust
- ontwikkelen van effectieve doelstellingen en persoonlijk (time-)management
De moderne coach gaat uit van de wens van de klant om snel en comfortabel van A naar B te komen. In hun professionele leven willen klanten in het verwezenlijken van hun doelen, ideeën en dromen op een heldere wijze in hun kracht worden gezet (empowerment). Oplossingsgericht voorziet in deze behoefte.

Hoelang duurt het?

In een Oplossingsgericht Coachingstraject wordt de klant als de expert beschouwd. De klant zit achter het stuur en geeft zelf de bestemming aan van de reis. We vragen van de klant dat hij de bestemming samen met zijn leidinggevende bepaalt.
We zijn verrast over de snelheid waarmee klanten zelf op de goede weg weten te komen. Aan het einde van elk gesprek stellen wij met de klant vast of er voldoende verbetering is en of de klant zelfstandig verder kan.
De klant bepaalt de duur van het traject. In de praktijk blijkt dat 3 - 4 gesprekken voldoende zijn.

Intake gesprek

Het intake gesprek heeft tot doel om de professionele leervraag te verduidelijken en te vertalen naar concrete leerdoelen. In veel gevallen zullen we ook met je kijken naar de persoonlijke vraag die achter professionele vraagstuk zit.
Wanneer je vanuit een breder perspectief zicht hebt op de vraagstukken en weerstanden die je in je werk ondervindt, volgt de vertaalslag naar concrete doelen en middelen.
In het intake- en kennismakingsgesprek wordt gekozen welke vorm van coaching het meest adequaat is.
Afhankelijk van de leervraag wordt in de intakefase de manager van de gecoachte betrokken bij het formuleren van de gewenste outcome. In dat geval zal de manager van de betrokkene ook bij de evaluatie worden betrokken.

Persoonlijk Meesterschap - Workshop

Leidinggeven aan (eigen) verandering en groei

Wanneer je leiding wilt geven aan anderen leer dan eerst leiding te geven aan jezelf. Deze tegeltjeswijsheid geeft precies aan waar de ontwikkelingsmogelijkheden van het team resp. de organisatie liggen.

Hoe ver is de leidinggevende in de eigen ontwikkeling? De leidinggevende die zijn medewerkers wil coachen kan die medewerkers nooit verder brengen in hun ontwikkeling dan tot het niveau dat hij zelf heeft bereikt. De beperking ligt dus bij de leidinggevende, en dat schept extra verantwoordelijkheid.
Dit betekent dat hij zich voortdurend bewust zou moeten zijn van zijn eigen ontwikkeling, en daar ook voortdurend aandacht aan zou moeten besteden.

In het schitterende wijngebied van de Bourgogne organiseren wij enkele malen per jaar de workshop Persoonlijk Meesterschap l. Deze workshop is een intensieve bezinning op je persoonlijke en professionele functioneren, met als centrale thema "leidinggeven aan (eigen) veranderingen". Een unieke combinatie van reflectie, zelfkennis en vaardigheden voor persoonlijk en organisatorisch veranderingsmanagement". De workshop bevordert flexibiliteit, mentaal uithoudingsvermogen en commitment.

De locatie die we in de Bourgogne gebruiken: L'Abbaye de la Bussiere (foto) www.abbayedelabussiere.fr en La Butte aus Bois www.labutteauxbois.be

Op wie richt de workshop zich?

De workshop is bedoeld voor leden van management-/directieteams en voor iedereen die zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen. Kernwoorden: binnen jezelf naar andere wegen zoeken, je (levens-)visie opnieuw formuleren. De workshop is dan ook bij uitstek geschikt voor:
- bezinning op persoonlijke en professionele toekomst;
- professionele groei en ontwikkeling, bewustwording van belemmeringen voor 'groei';
- effectiever functioneren in de werksituatie;
- management development, als onderdeel van een in-company programma;
- heroriëntatie op carrière en loopbaan;
- start van een time-out- of sabbatical-periode.

Gedegen start en follow-up

Ruimschoots voor aanvang van de workshop vindt in Haarlem het kennismakingsgesprek plaats. Je krijgt materiaal om je op de workshop voor te bereiden, waaronder een meetinstrument Persoonlijk Welzijn en Doelen. Juist omdat je in de workshop in een persoonlijk proces komt en de waan van de dag nadien een reële valkuil is, combineren wij de workshop met individuele coachingsgesprekken en organiseren wij twee follow-up bijeenkomsten met de gehele groep. Zodoende heb je de beste garantie voor een maximale 'beklijving'. We besteden ook aandacht aan het effect van je persoonlijke verandering op je omgeving.

Unieke locatie en sfeer

Een extra dimensie van deze workshop is de unieke locatie: een sfeervolle middeleeuwse abdij of een historisch kasteel te midden van de heuvels en de wijnvelden van de Bourgogne. De geografische afstand tussen Nederland en de Bourgogne schept de noodzakelijke geestelijke afstand, waardoor het effect van de workshop wordt vergroot. En omdat we er dan toch zijn en de boog niet altijd gespannen moet zijn, organiseren wij excursies naar l'Hospice de Beaune en een informele wijnproeverij op een klein en gastvrij 'chateau'.

Investering

De belangrijkste investering is je motivatie, betrokkenheid, openheid en inzet. Daarnaast vraagt de workshop een financiële investering van
€ 2.585.- excl. BTW. Hierbij is inbegrepen:
- voorbereidend materiaal
- kennismakings- en intake gesprek
- 5-daagse intensieve workshop
- follow-up individueel coachingsgesprek
- 2 follow-up bijeenkomsten met de gehele groep van de workshop waaraan u deelneemt

De all-inclusief verblijfskosten (o.b.v. 1-persoonskamer en alle maaltijden: ontbijt, lunch en diner, incl. wijn en incl. uitgebreide syllabus en overige materialen) bedragen € 215,- per dag.

Data

De workshop Persoonlijk Meesterschap I vindt in 2010 plaats op de volgende data:
14 - 19 maart
11 - 16 april
26 september - 1 oktober

>> De workshop kan als een in-company activiteit worden uitgevoerd. Locatie, tijdsplanning en omvang, thematiek en condities in overleg.

Personal Coaching en Professionele ontwikkeling

De professionele ontwikkeling, stijl van leidinggeven, de wijze van communiceren, het vermogen zich te verbinden met een team en tegelijkertijd het innemen van de positie als leidinggevende, het nemen van verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, en motivatie worden in belangrijke mate bepaald door de persoonlijkheid van de Young High Professional.

De Personal Coaching richt zich op de persoonskenmerken, de paradigma's en de overtuigingen van waaruit de Young High Professional zich kan ontwikkelen, de manier waarop hij denkt en functioneert binnen de zakelijke context.
Het coachingstraject omvat 1 kennismakings- / intakegesprek, 5 coachingsgesprekken en 1 evaluatie gesprek. De doorlooptijd bedraagt ca. 4 maanden.

"Risico's vermijden is op de lange duur niet veiliger dan er aan blootstaan."

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren
Hosting.nl - Hosting en domeinnaamMijnHosting.nl - Hosting en domeinnaam